Antal fall av covid-19 per 1000 invånare

Se där, siffrorna på väg åt rätt håll en markant nedgång från tidigare dagar men fortfarande relativt höga.