Ansökan inlämnad

Ansökan om bygglov inlämnad för uppförande av en butik på Parkvägen i Svartå enligt Kuriren/KT (låst)
Mer om det obemannade butikskonceptet hittar du på deras hemsida lifvs.com
Roligt & spännande ...