Anpassad fiskeplats

Material till kommunens första handikappanpassade fiskeplats har anlänt och enligt källa så börjas det snickras under veckan.