Affären

Förhoppningen finns att affären öppnar under nästa vecka.