Adventsfika med Anders

Anders Hurtig underhöll med sång och dragspel vid Smedstugans adventskaffe inför ett 20-tal fikande Svartåbor.