6e skylten

Nästa skylt på slingan runt hyttområdet är om Hyveln