Öppet igen

Nu går det fint att använda gymlokalen vid skolan,
fönster bytta och lokalen städat efter bästa förmåga.