Återbruk

En insamlingslåda från föreningen Emmaus Åkvarn finns nu vid återvinningsstationen, för kläder, textil & skor.