Äntligen

Äntligen är Hyttpipan och dess framtid uppe på politisk nivå där den hör hemma.

För att förtydliga vissa saker:
Utvecklingsgruppen har jobbat för att lyfta frågan till en politisk nivå då många har hört av sig de senaste 4 åren och undrat vad som händer med pipan och varför den står och förfaller.

Vill du påverka i frågan så hör du av dig till "din" politiker.
Mer om ärendet hittar du här.