Älgsjöbäcken

Enligt historiska kartor från åren 1674, 1688 och 1814 har en kvarn legat i bäcken.
Hela bäcken ser ut att vara kallmurad av medelstora stenar och en uttorkad vattenfåra går att se där bäcken möjligen har delat sig i två strax innan utloppet i Storbjörken, även grunden till kvarnen går att ana nedanför det lilla fallet i bäcken.