Älgjakten år 1898

Av någon anledning så minskar tillgängliga tidningsnotiser om Svartå drastiskt efter år 1897, så nu går åren snabbare.


18980922