Leder i området
MTB-leden Sirsjön runt
Lillbjörksleden
Bergslagsleden


Här nedan visas våra naturstigar i närområde som går att kombinera till önskad längd för promenader/vandringar.
Alla blå markerade stigar på kartorna nedan är fina att gå och svåra att gå vilse på, uppmärkningen varierar beroende på stig så ha alltid en karta eller kartapp i telefonen om du är osäker på området.

Stigar sydväst om Medskog
Stigar vid Svartsjömark söder om övre bild
Stigarna Sirsjöbäcken & Svartsjöbäcken