Svartå kulturslinga lyfter fram en liten del av den historia som finns i Svartå.
                Ett stort tack till alla som bidragit till projektet.

Slingan underhålls av Svartå IF