Ryttargravsåsen

Ryttargravsåsen med sin historia är så intressant att den får en egen sida på www.svarta.nu

Om någon har information som inte nämns i klippen så skicka ett mail

År 1520

I januari kommer ett kraftfullt danskt angrepp. Den danska armén står under överbefäl av väpnaren Otto Krumpe, som vid sin sida har Heinz von Ahlefeld, Karl Knutsson Tre Rosor, Reinwald von Heidersdorf och Claus Bille. Danskarna går från Helsingborg, bryter in i Småland och går vidare genom Östergötland. Under Krumpes befäl finns legoknektar från såväl Tyskland och Skottland som Frankrike.

När underrättelser om den danska anmarschen når Sten Sture marscherar han mot Västergötland och förbereder försvar vid Bogesund dagens Ulricehamn på den norra ändan av sjön Åsunden. Den 19 januari har danskarna nått Sten Stures ställningar och går omedelbart till anfall. Sten Sture träffas strax i början av slaget av en projektil i låret och faller svårt sårad av sin häst. På svensk sida uppstår nu en svår brist på ledarskap och sannolikt har soldaterna också kraftigt demoraliserats av motgången. Den svenska hären upplöses därför snabbt upp och en dansk framgång är given. Svenskarna hugger emellertid bråtar i Tiveden för att ånyo försöka hejda fienden. Danskarna får dock upplysningar om hur de skall kunna ta sig runt det svenska försvaret och vägen till Stockholm ligger nu öppen för Otto Krumpe. Erik Abrahamsson Leijonhuvud utpekas som den man som visade danskarna vägen runt de svenska bråtarna. Den 3 februari har Sten Stures skador komplicerats och utgången blir dödlig.

Folkminnen från Edsbergs härad
Klipp 1 1976
Klipp 2 1976
Klipp 2 1970x
 
Klipp 1 1970x

Hitta hit

Följ skylt sedan blåmarkerad stig med lite tur hittar du.