Från boken Skagershult av Mauritz Magnusson 1967 på Ljungföretagen Örebro