Svartå Utvecklingsgrupp.
En plattform för alla som vill jobba för ett bättre Svartå.

Medlemskap i föreningen är frivilligt för alla som är folkbokförda i Degerfors kommun.
Utvecklingsgruppen som bland annat driver den här hemsidan
har sin lokal i Smedstugan Järnbovägen 1. Vi arbetar aktivt för ortens framtid.
Vi ordnar arbetsdagar i samhället, bjuder in till möten för Svartåborna
samt håller kontakt med kommunen för att fortsätta utveckla Svartå.
Det finns en släpkärra att hyra från Utvecklingsgruppen.
Kärran kostar 30kr/tim eller 100kr/dag.  (Gäller även föreningar)
Gasolgrillen är nu i Svartå IFs ägo och hyrs ut av Svartå IF.
Projektorn (kanonen) är nu mer skänkt till Folkets Hus och går att
låna fritt för föreningar i Svartå. Kontakta FHus för lån eller hyra.
Båtplats vid bryggan kostar 500kr och vid Y-bom 700kr
Om du är intresserad av att hyra en plats skicka du epost till Utvecklingsgruppen.

Kontaktinfo.Utvecklingsgruppens styrelse:

Ordf.               Stefan Fejes          
Sekr.              Annika Lewitzki Andersson 
Kassör            Christiaan Haneveld
Ledamot         Paul Nordström
Ledamot     Lars-Göran Wetterström
Ledamot         Karolina Johansson
Ledamot         Sandra Snorradottir
Ersättare          Marina de Jong

Ersättare           Marjo Välima


Kontakta Utvecklingsgruppen

Lämna gärna synpunkter och

förslag på sådant som du tycker skulle göra Svartå bättre och skicka på e-post till  svartaug@live.se