Välkommen till Svartå

Svartå Utvecklingsgrupp.
En plattform för alla som vill jobba för ett bättre Svartå.

Medlemskap i föreningen är frivilligt för alla som är folkbokförda i Degerfors kommun.
Utvecklingsgruppen som bland annat driver den här hemsidan
har sin lokal i Smedstugan Järnbovägen 1. Vi arbetar aktivt för ortens framtid.
Vi ordnar arbetsdagar i samhället, bjuder in till möten för Svartåborna
samt håller kontakt med kommunen för att fortsätta utveckla Svartå.
Det finns en släpkärra att hyra från Utvecklingsgruppen.
Kärran kostar 30kr/tim eller 100kr/dag.  (Gäller även föreningar)
Gasolgrillen är nu i Svartå IFs ägo och hyrs ut av Svartå IF.
Projektorn (kanonen) är nu mer skänkt till Folkets Hus och går att
låna fritt för föreningar i Svartå. Kontakta FHus för lån eller hyra.
Båtplats vid bryggan kostar 500kr och vid Y-bom 700kr
Om du är intresserad av att hyra en plats skicka du epost till Utvecklingsgruppen.

Kontaktinfo.Utvecklingsgruppens styrelse:

Ordf.               Stefan Fejes          
Sekr.             Annika Lewitzki Andersson 
Kassör            Christiaan Haneveld
Ledamot         Paul Nordström
Ledamot     Lars-Göran Wetterström
Ersättare          Oscar Littorin

Ersättare           Tina Eriksson


Kontakta Utvecklingsgruppen

Lämna gärna synpunkter och

förslag på sådant som du tycker skulle göra Svartå bättre och skicka på e-post till  svartaug@live.se