Storbjörken - Ölens Fiskevårdsförening.

Fiskeområdet satsar på kvalitetsinriktat sportfiske. Ett stort antal risvasar sätts ut i sjöarna varje år för att främja leken för betesfisk. I Storbjörken har inplantering av gös har gjorts under de 5 sista åren och ca 30000 gösyngel har inplanterats. Inplantering av 2-somrig Gullspångsöring har också gjorts och ca 10000 öringsyngel har inplanterats både Storbjörken och ett par tillflöden.

Vi börjar nu se resultat av arbetet och ett flertal gösar på över 4 kg har fångats.

Sommarn 2011 har rapporter kommit att de första Gullspångsöringarna har fångats och den största 4 kg.

I Ölen har inplantering av Finsk öring gjorts.
Sommaren 2014 planterades 500 kg regnbågsforell
som har inneburit ett större intresse för fiske i Ölen.

Båda sjöarna är rika på stora gäddor och abborrar. Gäddor på över 10 kg och abborrar på över 1 kg är inte ovanliga. Sjöarna är väldigt rika på vitfisk som är en förutsättning för den goda tillväxten.
 

Storleken på inplanterad fisk och antalet begränsas för att skapa ett hållbart fiske även i framtiden. Även storleken på gädda och abborre är begränsat för att göra fisket ännu mer attraktivt i framtiden.

Gös 45-65 cm, max 3 fiskar per båt och dygn
Under perioden 15 maj - 15 juni är Gösen fredad och fiske är inte tillåtet.

Gullspångsöring -min 50 cm, max 2 fiskar per dygn och båt.

Abborre max 35 cm. Gädda max 70 cm.
Röding 3 fiskar per båt och dag.

Isättningsramper för båtar finns i båda sjöarna.

Fiskekort- dagkort 75 SEK, -veckokort 150 SEK, -årskort individ 300 SEK och –årskort familj 400 SEK.

Barn under 15 år fiskar gratis.

Trolling med 2 spön per båt ingår i fiskekortet.
Höjningen av dagkortet har gjorts för att kunna göra större
inplantering av gös, röding & guldspångsöring i Storbjörken
samt regnbågsforell i ölen.

Fiskekort finns att köpa hos Turistbyrån i Degerfors, Brattings Degerfors, Ingo Degerfors, Autoexperten Karlskoga,
Einars Cykel & Såg i Mullhyttan

Maskin & Motor Karlskoga, Marin & fritid Örebro samt av
Torbjörn Carlsson 070-7750261.


Båt att hyra för fiske i Storbjörken.

Båtar att hyra för fiske i Storbjörken finns vid bryggan nedanför affären. Båtarna hyrs ut via Torbjörn Carlsson
tfn 070-775 02 61   150kr/dag är hyran och utlämnas mot id handling.


Båtplatser finns att hyra i Storbjörken via Utvecklingsgruppen mer info här.

Kontaktinfo

Torbjörn Carlsson

tel 070 775 02 61

Gösfiske i Storbjörken.

Gösfisket i Storbjörken växer för varje år. Fler och fler gösar i viktklassen 4-6 kg fångas. Storbjörken är idag den sjö i regionen som producerar flest antal stora gösar, detta är ett resultat av de fiskeregler som tillämpas dvs max 3 st gösar per båt och dygn samt att alla gösar över 65 cm måste returneras . På sikt kommer detta att resultera i att vi får ett hållbart fiske av gös på mellan 5-10 kg
Under perioden 15 maj - 15 juni är Gösen fredad och fiske är inte tillåtet.


2021-11-02   1000st rödingar släpps ut i Storbjörken.

2020-11-12 400 kg fjällrödingar har nu sitt nya hem i Storbjörken, isättningen skedde i fredags 6/11. Rödingarna kan fiskas redan nu och det bör finnas ca 1200st att välja mellan rapporterar Storbjörken-Ölens Fiskevårdsförening

2017-05-31   Drygt 2000 Gulspångslaxar har nu Storbjörken som sitt nya hem. Storleken på de utsatta fiskarna är 80-300 gram, fullvuxna kan de väga runt 10 kg och Storbjörken är nu en av väldigt få sjöar som kommer kunna erbjuda sportfiske på Guldspångslax, förutsatt att dom växer till sig och trivs i Svartå.

Foto Per Lindgren Karlskoga Tidning och Kuriren

Idag 2016-09-06 fick 10000 gösyngel ett nytt hem i Storbjörken då den största engångsutsättningen genomfördes. Fiskarna är mellan 8-30 cm och kommer från Dylta Bruk.

2013 års rekord på 6.6 kg
3.8 kg Gös tagen i Storbjörken
ca 5,5 kg