Svartå Hembygdsförening

I hembygdsföreningens fastighet Slottet bedrivs en omfattande och varierande verksamhet. Varje torsdag samlas engagerade medlemmar och fastigheten underhålls och föremål fotograferas och dokumenteras. Det finns rum i lokalen som ställts i ordning till loppisverksamhet, skogsmuseum och rum från olika tidsepoker.


Svartå Hembygdsförening planerade aktiviteter 2024

6 juni                           Nationaldagsfirande, samarbete med
          Nysunds församling  kl. 15.00
21 juli                          Det Stora Kakkalaset  kl. 14-16
4 augusti                    Det stora Tårtkalaset  kl. 14-16
December                  Luciafirande i samarbete med Brokyrkan.


Kontaktinfo.

Svartå Hembygdsförening
Bruksgatan 11   69373 Svartå    Kontaktpersoner
Lone Atterstig 070-710 47 57
Eva Joelsson  070-779 65 69
E-post   shbfsvarta@gmail.com
org nr: 876400-4886
Bankgironummer 442-4040
Swish nr  123 - 182 41 43   


Styrelsen
Svartå Hembygdsförening

Ordförande     Lone Atterstig
Kassör/Sekr      Eva Joelsson
Ledamot         Anders Adamsson
Ledamot         Bo Gählman
Ledamot        Måna Andersson
Suppleant      Stig Hallstensson
Suppleant      Paul Nordström


Vill Du bli medlem i Svartå Hembygdsförening och stödja vår verksamhet är Du välkommen att  betala in medlemsavgift för 2024 och den är 100 kronor/år.
Betala till bankgironummer 442-4040 eller swisha till nummer 123 182 41 43.
Maila gärna kontaktuppgifter såsom mobilnummer eller mailadress till Eva Joelsson, shbfsvarta@gmail.com

Vill du skänka ett bidrag till vår verksamhet så kan Du göra det till bankgironummer eller swishnummer ovan - ange texten Bidrag.