Välkommen till Svartå

Svartå Hembygdsförening

Hembygdsföreningen förfogar över en egen hembygdsgård ”Slottet”.
Där det bedrivs många olika aktiviteter.


Svartå Hembygdsförening planerade aktiviteter 2024

Söndag 10 mars         Årsmöte kl 15.00
Söndag 5 maj             Svartåträffen med start kl 09.00
           utställning med Åkerihistoriska Sällskapet
Söndag 12 maj          Torpvandring, samling vid parkeringen.
          Medtag egen fikakorg.
6 juni                           Nationaldagsfirande, samarbete med
          Nysunds församling.
21 juli                           Det Stora Kakkalaset  kl. 14-16
4 augusti                    Det stora Tårtkalaset   kl. 14-16
December                   Luciafirande i samarbete med Brokyrkan.


Kontaktinfo.

Svartå Hembygdsförening
Bruksgatan 11    69373 Svartå    Kontaktpersoner
Lone Atterstig 070-710 47 57
Eva Joelsson  070-779 65 69
E-post   joelssoneva@hotmail.com

Bankgironummer 442-4040
   


Styrelsen
Svartå Hembygdsförening

Ordförande     Lone Atterstig
Vice Ord.         Stig Hallstensson
Kassör/Sekr      Eva Joelsson
Ledamot         Anders Adamsson
Ledamot         Leif Spånbo
Ledamot         Maria Cruz Sanchez
Ledamot         Bo Gählman
Suppleant      Måna Andersson


Vill Du bli medlem i Svartå Hembygdsförening och stödja vår
verksamhet är Du välkommen, genom att betala in medlemsavgiften som är
100:-/ år på bankgironummer 442-4040