Välkommen till Svartå

Svartå Hembygdsförening

Hembygdsföreningen förfogar över en egen hembygdsgård ”Slottet”.
Där det bedrivs många olika aktiviteter.


Svartå Hembygdsförening Planerade aktiviteter 2023

30 april Svartåträffen med start kl 09.00 Svartå utställning med Åkerihistoriska Sällskapet

6 maj, kl 14.00 Torpvandring, samling vid parkeringen. Medtag egen fikakorg.
6 juni kl 15.00, Nationaldagsfirande, samarbete med Nysunds församling.
23 juli kl 14.00 – 17.00 Det Stora Kakkalaset
6 augusti kl 14.00 – 17.00 Det stora Tårtkalaset
20 augusti kl 17.00 Taubeafton med sång och musik av Tore Kjäll
December Luciafirande i samarbete med Brokyrkan.


Kontaktinfo.

Svartå Hembygdsförening
Bruksgatan 11    69373 Svartå    Kontaktpersoner
Lone Atterstig 070-710 47 57
Eva Joelsson  070-779 65 69
E-post   joelssoneva@hotmail.com

Bankgironummer 442-4040
   


Styrelsen
Svartå Hembygdsförening

Ordförande     Lone Atterstig
Vice Ord.         Stig Hallstensson
Kassör/Sekr      Eva Joelsson
Ledamot         Anders Adamsson
Ledamot         Leif Spånbo
Ledamot         Maria Cruz Sanchez
Ledamot         Bo Gählman
Suppleant      Måna Andersson


Vill Du bli medlem i Svartå Hembygdsförening och stödja vår
verksamhet är Du välkommen, genom att betala in medlemsavgiften som är
100:-/ år på bankgironummer 442-4040