Välkomna till Brokyrkans Församling

Vi är en församling som finns i Åtorp, Svartå och Rudskoga-bygden, på gränsen mellan Värmland, Närke och Västra Götaland. Vår kyrka ligger i Åtorp.
Det är vår önskan och förhoppning att kunna vara en
"HELA LIVETS KYRKA"