Vilo- och kurorter

Ett historiskt klipp från 1925 om en del av verksamheten vid Villan, tänkvärt inför dagens gästabud.


Källa Vilo och kurorter i Sverige 1925