Vildsvinssida

På Degerfors.se finns nu en sida om det löpande arbetet med att bergränsa vildsvinens framfart.  Länk till sidan
Antal vildsvin som fällts sedan oktober 2020: 13
Förhoppningsvis kommer arbetet i Svartå inkluderas på sidan framöver.