Viktigt meddelande till boende i Svartå!

Viktigt meddelande till boende i Svartå: Koka vattnet
Till följd av ett sabotage i högvattenreservoaren i Svartå behöver vattnet kokas innan det dricks. En tank med dricksvatten kommer att placeras vid Q-star i Svartå.
Provtagning av vattnet kommer att ske kontinuerligt under de närmsta dagarna. Det är svårt att avgöra i nuläget i vilken mängd vattnet är kontaminerat.
 
Löpande uppdatering på Degerfors.se

Med vänliga hälsningar
Timmie Falk
Kommunikatör

Kansliavdelningen
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors
Tel: 0586-482 39
E-post: timmie.falk@degerfors.se
Webbplats: www.degerfors.se