Viktigt angående fiber

Grävning egen tomt

Fibergruppen rekommenderar Inte grävning på egen tomt och ersätter tyvärr inte detta. Det beror på att Fibergruppen vill hålla i hela byggnationsprocessen då vi ansvarar för fastighetsnätet när det sedan ska överlämnas till Skanova. Vid eventuell grävning på egen tomt ansvarar man själv för att kanalisationen förläggs på rätt sätt och inte riskerar att skadas eller liknande inför inblåsningen av Fiber. Vår idag anlitade grävare har en liten maskin till grävning på tomt för att minimera skador på gräsmatta men om man trots allt är väldigt rädd om sin trädgård / gräsmatta och ändå vill gräva vissa delar själv måste ni kontakta vår projektledare som tillsammans med Er samt vår grävare ger instruktioner. Boka tid med vår projektledare / grävare hos oss på 011 4707230   

 

Rotavdrag

Från skatteverkets hemsida

BREDBAND
Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

 

Avbetalning

Ni som är intresserade av en avbetalning när installationen är klar kan meddela det till oss på 011 4707230 så kommer vi återkomma till Er med ett Erbjudande.
-- Med vänlig hälsning: Jonas Bergstrand Fibergruppen i Sverige AB Växthusgatan 1 60228 Norrköping www.fibergruppen.se