Vattennivå info

Det rapporteras att det är lågt vatten i Toften och kommer det inget regn så behövs mer vatten i systemet, vilket innebär att Storbjörken får dela med sig lite vatten via Lillbjörken osv..
91.40 m.ö.h. är min nivån som gäller i Storbjörken enligt uppgift.