Vattenläckan lagad


Från Degerfors.se
"Vattenläcka i Svartå
2021-02-22 kl 15.15 Uppdaterad information gällande vattenläckan i Svartå.
Vattenläckan är nu reparerad.
Om vattnet är missfärgat beror det på ofarliga utfällningar i vattenledningsnätet. Undvik att tvätta kläder i det missfärgade vattnet. Spola tills vattnet klarnar."