Vattenläcka i Svartå

Från Degerfors.se

2021-02-18 kl 13.15 Uppdaterad information gällande vattenläckan i Svartå.
Med anledning av den pågående vattenläckan måste vattentillförseln stängas av under tiden 2021-02-18 - 2021-02-22 mellan kl. 21:00 - 08:00 för 14 st. fastigheter på Hyttvägen och Klensmedsvägen, berörda fastigheter är informerade. Detta måste göras för att säkra resterande tätort i Svartå med vatten, tillgången är f.n. begränsad.
Vi vill uppmana berörda att tappa upp ett ett reservförråd inför avbrotten.
Om vattnet är missfärgat beror det på ofarliga utfällningar i vattenledningsnätet. Undvik att tvätta kläder i det missfärgade vattnet. Spola tills vattnet klarnar.