Vattenläcka del3

Från Degerfors.se

Uppdaterad! Just nu är det en vattenläcka i Svartå. Det finns en tankbil med vatten uppställd vid Svartå skola för de fastigheter som fortfarande saknar vatten.

Området där vattenläckan är har identifierats. Reparation är planerad på tisdag 2/2. Under de tider när reparationsarbetet sker kommer det att bli tillfälliga avbrott på vattenleveranserna. Information till berörda fastigheterna kommer att lämnas under måndagen 1/2.
Uppstår det problem efter kontorstid kontakta VA-jouren på telefonnummer 0586-636 00.