Vattenläcka del 5 finalen?

Den gäckande läckan verkar spårad och snart tilltäppt enligt den senaste rapporten.

Från Degerfors.se
Uppdaterad 2016-02-04.
Just nu är det en vattenläcka i Svartå. Det finns en tankbil med vatten uppställd vid Svartå skola för de fastigheter som fortfarande saknar vatten.
Området där vattenläckan är har nu identifierats. Vatten i ledningssystemet fylldes på under eftermiddagen igår. Under kvällen var vattnet tillbaka.
Om vattnet är missfärgat fortsätt att spola tills det kommer klart vatten. Vattnet behöver inte kokas.
Reparationer kommer att genomföras dagen (2016-02-04). Berörda fastigheter är informerade. Under de tider när reparationsarbetet sker kan det komma att bli tillfälliga avbrott på vattenleveranserna.
Uppstår det problem kontakta växeln på 0586-481 00. Efter kontorstid kontakta VA-jouren på telefonnummer 0586-636 00.