Varning för barn

En påmminelse till trafikanter på Medskogsvägen att ta det lite lugnare.