Varmt juni

Medeltemperatur för juni 2018 var 16.4°  (2017 14.6°) & (2016  15.6°)