Vargen raskar över isen

En varg vid Ölsboda kom med på film, länk till filmen på Facebook och Vårt Svartå.