Valet igång

Förtidsröstningen igång i Svartå,
kl 16-18 vardagar är det som gäller och vallokalen är FolketsHus.
Glöm inte röstkortet!