Valet över..

Höstens val kan läggas till handlingarna då den "sista" valafffischen i Svartå snart är bortstädad.