Valdag

Söndag 26 maj är det val till Europaparlamentet.
Röstlokal Folkets Hus i Svartå kl. 8-21