Vad händer med posthuset ? (uppdaterad med bild)

Som en del kanske vet så har Chadi bestämt sig för att riva huset,

så under hösten kommer det sågas och bråkas lite innan det

stora jobbet med att ta bort taket och väggarna påbörjas.

Om det går som planerat så är huset borta innan snön kommer.