Vårstädning i Svartå

"Kom med ert sorterade material som skall återanvändas och ert farliga avfall så kan vi ta hand om det på ett miljöriktigt sätt. Låt det inte hamna i hushållssoporna.

Vi kommer att ta emot grovsopor och farligt avfall i Svartå vid Folkets Hus 22 och 23 april kl. 8.00-20.00."

 

Som tidigare meddelats så finns tilfället att att göra Svartå bättre via lördagens arbetsdag.