Vårdbussens hösttider

Datumen för bussen är klara och är som följer
1 oktober
29 oktober
26 november

Bussen står som vanligt vid Smedstugan
Mer detaljer hittar du på Region Örebros sida