Välkommen till vårat årsmöte

Svartå utvecklingsgrupp hälsar välkommen till sitt årsmöte söndagen
den 29 Mars kl. 14.00 i Smedstugan. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar följt av fika och möjlighet till samtal om saker som hänt och kommer att hända.
Efter årsmötet och fikat samlas styrelsen för ett konstituerande möte.
Är det någon fråga du vill vi skall ta upp på mötet meddelar du styrelsen, gärna Stefan Fejes, detta senast 19 mars.
Välkomna