Välkommen som frivillig medlem

På onsdagens årsmöte för Utvecklingsgruppen klubbades ändringen av paragraf 3 igenom. Vilket innebär att alla som anmälde medlemskap i höstas är nu medlemmar i föreningen vilket ger ett medlemsantal på 111 st

Ingen behöver längre vara med i föreningen mot sin vilja utan vill du vara medlem så gör du ett aktivt val och anmäler ett medlemskap.
Stadgar och hur du blir medlem i föreningen hittar du på sidorna under Utvecklingsgruppens flik under Föreningar & org.