Väder november

Ca 88 mm nederbörd registrerades för november, vilken ger en höst (sep-nov) med hela 295 mm. Drygt 130 mm mer än samma period 2018.
Medeltemperaturen slutade på  2.0° vilket kan ses som normalt jämfört med de senaste åren.

2019     2.0°
2018     3.0°
2017     2.0º
2016     1.3°