Utvecklingsplanen klar att lämnas över till kommunen

Arbetgruppen som jobbat med revideringen av utvecklingsplanen är klar sedan en tid och nu på fredag ska den lämnas över till kommunen.
Länk till sidan Lokal Utvecklinsplan för Svartå (LUP)