Utvecklingsgruppens styrelse påminner.

Påminnelse om högerregeln

Påminnelse om att på gatorna som inte har huvudledsskylt, så är det högerregeln som gäller. Tänk på att anpassa hastigheten, i synnerhet där sikten är bristfällig.

HgerPNG

Från Transportstyrelsen sida - Högerregeln
När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt även i Svartå, exempelvis i trevägskorsningar och, när du kör inne på till exempel parkeringsplatser eller andra öppna platser men även i terräng.

Detta fritar dock inte någon av förarna från kravet på särskild försiktighet.