Utvecklingsgruppens styrelse informerar

Vi har av Degerfors kommun beställt arbete med badets toaletter.
Kommer att förses med automatisk stängningsanordning, mer ljusinsläpp, låshaspel på insidan, utsidans låshaspel tas bort.
Den utökade parkeringen, byte av virke i bänkar och bord, målning av omklädningshytterna,  åtgärder mot kanadagässen har blivit mycket uppskattat av besökarna. Viktigt eftersom badet är ortens största ”besöksmagnet” och ger god PR.
 
Som vi tidigare meddelat har vi bjudit in och haft besök av socialchefen Marjo Koivumaa och även av nya kommunstyrelseordföranden Carina Sätterman. Avsikten har varit att bekanta oss, presentera orten, bygga relationer och diskutera för orten angelägna frågor. Fler nyckelpersoner kommer att bjudas in.
 
Vi har bett trafikverket att slå gräs och sly på området mellan landsvägen och stationsområdet. Vilket dom har gjort, även om det blev i mindre utsträckning än förväntat. Kommer att påpekas.
 
Bygglov har beviljats för den obemannade ”affärsmodulen” som är tänkt att placeras på ”plattan” vid  Q-star macken.
Vi har återkommande kontakt med det aktuella företaget som meddelar att, om allt går som planerat, kommer att starta verksamheten i höst.
 
Vi har bestämt en träff med Sveaskogs områdesansvariga  för att diskuteraomfattning av röjning ,gallring, fällning på deras marker. Han kommer hit 7/9.
 
Diskussionerna med Degerfors kommun om kommunal skötselplan för Gamla parken fortgår.
 
Styrelsen har haft sitt årsmöte utomhus på Folkets Parks gräsmatta, kraftigt Coronförsenat och Coronanpassat.
 
Om något är oklart och  du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig, Stefan Fejes.