Utvecklingsgruppen meddelar.

20230610_095415jpg
Nu har du möjligheten att bidra på ett enkelt sätt till underhållet av bryggorna och området med en frivillig "hamnavgift" när du lägger i båten.
/Utvecklingsgruppen