Utvecklingsgruppen meddelar

Ifall att det oväntade skulle bli verklighet, så är det alltid bra att känna till att i Svartå finns det två skyddsrum i skolans byggnader som totalt rymmer 221 personer.
Ytan som är beräknad per person i ett skyddsrum är 0,75 kvadratmeter, alltså ungefär 85 gånger 85 centimeter och det får max ta två dygn att iordningställa rummen vilket är fastighetsägarens ansvar.

Mer info hittar du på MSB Frågor och svar om skyddsrum samt Bra att veta om skyddsrum.

/Utvecklingsgruppen