Utväxt XXL

Ibland stöter man på något extra, den absolut största jag har råkat på i närområdet.

" Vril eller masurknöl (även i olika dialekter kallad "tjuk", "knos", "kosa" eller "knose") är en utväxt på träd, där träfibrerna går åt olika håll istället för att gå lodrätt. Denna defekt, som kallas masur, beror troligen på ett genetiskt fel, även om orsaken inte är helt utredd. Masurvirke är mycket eftertraktat, eftersom det anses vackert och dessutom är mycket hårdare än normalt."
Masurknölar är vanligast förekommande hos björken.
20240307_095823jpg

Källa Wikipedia