Utryckning

Räddningstjänsten på väg till lastbilsolyckan vid Storbjörboda.