Utfyllnaden mellan bryggorna

Utfyllnaden mellan bryggorna är gjord fler bänkar planeras att snickras ihop och ställas dit och till våren sås gräs.
/Utvecklingsgruppen