Utflykt Vismans dalgång

Efter riksväg 26 hittar man Vismans dalgång , där ligger gravfälten på rad vilket föranleder ett stopp för alla historieintresserade.