Uppsättning av räcken

Regelmässiga vägräcken ska sättas upp efter Hyttbacken med början nästa vecka.